Sparen

Sparen is vandaag nog meer dan vroeger een absolute noodzaak geworden in België. Zo volstaat het wettelijke pensioen lang niet om een comfortabele levensstandaard aan te houden. En vaak is sparen ook nodig om uw (klein)kinderen een duwtje in de rug te geven. Of misschien wilt u nog grootse plannen realiseren.

Sparen met fiscaal voordeel

Er bestaan verschillende spaarformules. Sommigen leveren bovendien een fiscaal voordeel op:

Pensioensparen[1] en langetermijnsparen[2]

 • Gewaarborgd rendement
  • U weet wat uw belegging minimaal oplevert op einddatum.
 • Jaarlijks fiscaal voordeel
  • 30 % op de gestorte premies.
 • Gunstige eindbelasting
  • Op uw 60ste verjaardag of op de 10de verjaardag van uw contract dat u afsloot na uw 55ste, wordt een (eenmalige) anticipatieve heffing toegepast op het opgebouwde pensioenkapitaal[3]. Het kapitaal opgebouwd door de stortingen na die heffing, wordt niet belast.
 • Bijzonder beschermingsfonds
  • U geniet een aanvullende bescherming in geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij (tot 100 000 euro per verzekeringsnemer en per maatschappij).
 • Eventuele winstdelingen
  • Toegekend naargelang de economische conjunctuur en de financiële resultaten van de verzekeringsmaatschappij.
 • Flexibele vermogensoverdracht
  • Met de begunstigingsclausule kunt u uw geld overdragen aan uw familie.
  • Het is mogelijk om de begunstigden te wijzigen tijdens de looptijd van het contract.
 • Mogelijke overlijdensdekking
  • U kunt een begunstigde bij overlijden aanduiden.

Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie over beide spaarformules. Daarna kunnen we bekijken welke formule het best aansluit bij uw behoeften.[1] Tak 21

[2] Tak 21

[3] Rekening houdend met de andere wettelijke verplichtingen.

Sparen zonder fiscaal voordeel

Hebt u alle fiscale voordelen benut, dan blijft het interessant om vrij te sparen:

 • Twee soorten beleggingen:
  • Tak 21: gewaarborgde interestvoet voor elke storting.
  • Tak 23: investering in beleggingsfondsen. Geen gewaarborgde interestvoet, maar een potentieel hoger rendement.
 • U bepaalt het beschermingsniveau dat toegepast wordt (meer beleggen in tak 21 of 23).
 • Een ideale aanvulling op pensioen- en langetermijnsparen.

Contacteer ons om te bepalen welke spaarformule het best is aangepast aan uw behoeften.

Sparen voor mijn kinderen of kleinkinderen

Wilt u uw kinderen of kleinkinderen een mooie start geven? Door voor hen te sparen, kunt u hen helpen bij de financiering van hun eerste grote projecten:

 • Een wagen kopen
 • Studeren
 • Een kot huren
 • Enz.

Contacteer ons voor meer informatie over dit soort sparen.

Wat is het verschil tussen de pensioenspaarverzekering aangeboden door een verzekeringsmaatschappij en het pensioenspaarfonds van een bank?

Het belangrijkste verschil zit in het rendement. Een pensioenspaarverzekering biedt een vast rendement. U kent op voorhand het bedrag dat u minimaal ontvangt op einddatum. Een bank daarentegen biedt een variabel rendement, zonder gewaarborgd eindkapitaal. De stortingen worden belegd in een pensioenfonds dat onderhevig is aan beursschommelingen. Een dergelijk pensioenspaarfonds houdt dus meer risico’s in dan een verzekering.